. O nás

Autor: Branislav Bučko a Ladislav Junga

    Branislav Bučko:
  • Fotograf a programátor
  • Venuje sa zjazdovej cyklistike
    Ladislav Junga:
  • Programátor a grafik
  • Grafik